Wednesday, January 15, 2020

the (i) coefficient as a social media interaction index: a prospective case study

abstract: (NBSM) what is the next big social medium? i coefficient and its execution on prospective instagram case study
( “Vero” ADM collaboration study)
dünyanın 2010 yılında tanıştığı 10. yılını devirerek yerini hala sağlamlaştırmış gözüken instagramın aslında son dönemlerini yaşadığını tahmin edebiliyoruz. birçok farklı başlık altında tartışılan (referans listesi eklenecek) bir sonraki büyük sosyal olay medyum ne olacaktır sorularına niceliksel bir sonuç getirmek amacıyla i(influencer) katsayısının ig case study’lerin sunumu olacaktır.

öncelikle, nedir bu i coefficient?
post başına ortalama like (average like per post: ALPP) + son story toplam görüntülenme sayısı( recent story seen: RSS) / followers (f)

kısaca i = ALPP + RSS / f

hipotetik bir local influencer’in “i” katsayısı hesaplanışı
alpp(100) + rss(900) / f(1000) = 1 sabiti
 i puanı 1 olan 1000 takipçili bir kullanıcının gerçek bir i influencer olmasının kuvvetle muhtemel  olduğu varsayılmıştır. ADM koordinatörlüğünde yapılan pilot çalışmada i katsayısını hesapladığımız kişinin kabul ettiğimiz anlamda ( objective) influencer olduğunu varsaymak için ortalama 1 puana ihtiyacı olduğunu görüyoruz.


notlar
a) öncelikle rss’nin yayınlanan son storynin 24 saatin sonunda total görüntülenme sayısı üzerinden olduğunun altını çizmek gerekiyor. bu bize incelenen vakanın güncel etkileşim verilerini veriyor.
 b) global i’ ların (e.g kim kardashian i(0.125) me i(0.585) another coworker on adm i(0.427) ). bu arada ben ve arkadaşımın sosyal medya davranışlarınızda influencer olma motivasyonu bulunmamaktadır ve işin daha ironik yanı ise i katsayısından değerlendirecek olursak biz kim kardashian’dan(kendisinin kabul edilmiş bir influencer olduğunu varsayarak) daha başarılı sosyal medya kullanıcıları olduğumuz ortaya çıkıyor.

b)
i katsayısı görüldüğü üzere tamamen like ve izlenme sayıları üzerinden hesaplanan bir index ancak
ikinci etapta yorum sayıları ve like sayıları üzerinden ikinci bir katsayı elde edilmesi ve influencer kavramının niceliksel anlamda ölçülebilir olduğunun ispatı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

c)
muhtemel ikinci i(II) formülünün şöyle olması beklenmektedir:
(ALPP (average like per post) + ACPP (average comment per post) / f(followers)
me i(II) 0.147 , kim kardashian 0.050, same friend/co-worker 0.193

d) iki katsayıda da görüldüğü ve birbirini doğruladığı üzere
iki sıradan kullanıcının da kim kardashian’dan daha yüksek i skorları elde ediliyor.

e) herhangi bir sosyal medya mediumundaki organik kullanıcıyla inorganik influencer arasındaki
muhtemel i skorlarının uzun ölçekli(örneğin 1 yıl) oranlarının bize instagramın bir medyum olarak niceliksel değerinin verilmesi hedeflenmektedir. tahmin de edileceği üzere grafik geçen yıllar içinde instagramın aleyhine ilerlemektedir.

d) facebook ve instagram mecraları i skorları organik/inorganik kullanıcı/influencer karşılaştırılarak bir sonraki yeni büyük sosyal medya olayının kronolojik düzlemde istatistiki tahmini yapılmaya çalışılacaktır.

e) çalışmada bir ek veri olarak instagramdaki ve facebooktaki son 1 ay/yıl/10 yıldaki organik/inorganik içeriklerin sayısal detayları/datası önem teşkil etmektedir.

! ADM Facebook inc.’in bu veriyi tüketiciyle paylaşmaya davet etmektedir.


jo forest
vero-istanbul brand ambassador
free data movement (ADM)
social media department

No comments:

Post a Comment